Frilagerbyggnad, pelare-balkar-bjälklag

Typ
Program
Publicerad
1983
Författare
Modellbyggare
Hallberg, Olof
Juhlin, Karin
Andersson, Mildred
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar frilagerbyggnadens pelare, balkar och bjälklag. Balklaget består av primärbalkar tvärs över byggnaden och sekundärbalkar på c/c avstånd om 1,35-1,4 m i byggnadens längdriktning. Primärbalkarnas dimensioner är 20x50 cm och sekundärbalkarna är 20x30 cm och 20x40 cm.Det armerade betongbjälklaget är ca 8 cm tjockt och dimensionerat efter tillfällig last om 800 kg/m2. De invändiga pelarna är 32x32 cm i tvärsnitt och pelarna i fasaden håller 20x20 cm. Trots de likartade måtten på byggnadsdelarna skiljer sig armeringsmängderna åt från olika delar av byggnaden inom samma konstruktionsdel.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Samuelsson, Karl
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1918
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1983-13
Samling