Utformning av lönsamma hyresrätter med god boendekvalité

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
JOHANSON, TIM
WESTERBERG, TIM
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Rapporten är ett kandidatarbete vid Chalmers Tekniska Högskola på programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn med Skandia Fastigheter som handledande företag. I Sverige råder det idag en bostadsbrist samtidigt som byggkostnaderna är rekordhöga. Fastighetsägare har svårigheter i att finna lönsamhet vid utveckling av hyresrätter samtidigt som behovet är enormt. Syftet med kandidatarbetet är att beskriva den invändiga utformning som möjliggör lönsamhet vid utveckling av hyresrätter samtidigt som boendekvalitén för hyresgästen säkerställs. Kandidatarbetet avgränsas till hyreslägenheter i Göteborgsområdet. I arbetet analyseras det svenska hyressättningssystemet som består av bruksvärdessystemet, presumtionsmetoden och självbestämda hyror. Även de faktorer som bör finnas i lägenheten och som påverkar hyresnivån som exempelvis spotlights, kakel och parkettgolv beskrivs. Arbetet redogör även för hur de svenska byggreglerna förändrats historiskt med hänsyn till boendekvalitet och används för att granska utformningen av nutida projekt. I resultatet redogörs för hur hyreslägenheter skall utformas för att möjliggöra god boendekvalitet, exempelvis genom uppdelning av privata- och gemensamma rum, väldisponerade passageytor, matplats vid fönster, förvaring i närhet till sovrum och tillgång till balkong. Dessa kvaliteter ligger till grund för att finna lönsamhet vid utveckling av hyresrätter och är en central aspekt ur ett långsiktigt perspektiv. Genom att utforma lägenheter med god boendekvalitet minskar omflyttning- och slitagekostnader. Även framtida uthyrning säkerställs och fastighetsägaren uppfyller det samhällsansvar som medförs vid utveckling av hyresrätter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index