Simulation of vibrations in electrical machines for hybrid-electric vehicles

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Automotive engineering (MPAUT), MSc
Publicerad
2014
Författare
Ge, Xin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Mekanisk energiteknik , Konstruktionsteknik , Transport , Mechanical energy engineering , Construction engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index