Structural Analysis of a Typical Trough Bridge Using FEM

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Lundin, Klas
Magnander, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index