Structural Response of Reinforced Concrete Beams Subjected to Explosions, Time dependent transformation factors, support reactions and distribution of section forces

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Andersson, Sebastian
Karlsson, Hampus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index