Effektstudier av underhållsarbetet i Volvo Cars Torslanda karosserifabrik - Minimera förekomsten av dubbelt underhåll

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2008
Författare
Petersson, Mathias
Hoang, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Övrig annan teknik , Production , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index