Sweden´s high and heavy export market

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Maritime management (MPMAR), MSc
Publicerad
2019
Författare
Heggheim, Siri Elise
Granlund, Anna Mattsson
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index