Hängtak

Typ
Program
Publicerad
1970
Författare
Modellbyggare
Forsell, Lotta
Hallin, Göran
Ohlson, Gunnar
Skeppstedt, Jan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar hängtaket till ett linslageri i Lesjöfors. Taket bärs av plana bärverk av förspända linor, system Jawerth. Linorna förbinds med varandra av sicksackformigt ordnade stag. Den övre linan är förspänd, så att dess form motsvarar linpolygonen för den dimensionerande lasten, vilket nedbringar takets deformation. Linfackverken bärs av tvärgående stålfackverk, som kunnat göras klena pga den extremt låga takvikten. Taket är av korrugerad plåt. Ändpelarna lutar utåt, för att minska tryckkraften och därmed dimensionen. Arkitekt är L. Bergström.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Bergström, L
Geografisk plats
Lesjöfors
Lesjöfors, Sweden
Byggnad (typ)
Industriell byggnad
Byggår
1950-talet
Modelltyp
Detalj
Skala
Teknik / material
Stål
Index
1970-18
Samling