Göteborgs central

Typ
Program
Publicerad
1990
Författare
Modellbyggare
Hansson, Johan
Nordvall, Ulf
Shadroo, Siamak
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1990-10
Samling