CFD modelling of frosting behaviour in the evaporator of a heat pump

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Applied mechanics (MPAME), MSc
Publicerad
2023
Författare
Nithyanandam, Niranjan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index