Den svenska bostadsmarknaden - En studie av boendekostnadernas utveckling 1952 till 2017

dc.contributor.authorEliasson, Theodor
dc.contributor.authorKarlsson, Oscar
dc.contributor.authorLavestål, Philip
dc.contributor.authorLindén, Alfred
dc.contributor.authorSvensson, Casper
dc.contributor.authorSvensson, Isak
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.examinerBohlin, Erik
dc.contributor.supervisorBohlin, Erik
dc.date.accessioned2019-09-03T11:14:22Z
dc.date.available2019-09-03T11:14:22Z
dc.date.issued2019sv
dc.date.submitted2019
dc.description.abstractDen svenska bostadsmarknaden har sedan mitten av 1990-talet till 2017 upplevt en real prisuppgång som är unik i ett historiskt perspektiv. Många samhällsaktörer uttrycker oro över utvecklingen och följderna av ett eventuellt prisfall på marknaden. Med utgångspunkt i detta har denna rapport undersökt om prisutvecklingen kan anses motiverad av så kallade underliggande fundamenta eller om priserna snarare drivits upp av spekulation. Infallsvinkeln för att bedöma om det råder en prisbubbla har varit att relatera hur löpande kostnader för bostaden har förhållit sig till köparens löpande inkomster. Detta angreppssätt motiveras av att kostnaderna för ett bostadsköp i normalfallet slås ut över lång tid genom belåning. I detta syfte har det gjorts en kartläggning av utvecklingen sedan 50-talet av boendeutgiftens andel av den disponibla inkomsten hos ett typiskt hushåll som köper en bostad. Att jämföra dagens utveckling utifrån en längre historisk referensram gav underlag för att urskilja historiska mönster och trender som använts för att utröna om marknaden idag befinner sig i ett avvikande eller extremt läge. En litteraturstudie genomfördes för att bygga upp en teoretisk grund och sätta sig in i det nuvarande forskningsläget. Huvuddelen av arbetet bestod av att samla in och bearbeta sekundärdata för att producera tidsserier över den historiska utvecklingen av olika drivkrafter och nyckeltal. Kartläggningen visar att de löpande utgifterna för bostaden dividerat med disponibel inkomst för ett genomsnittligt hushåll har fluktuerat kring en relativt konstant nivå under hela perioden 1952 till 2017. I dagsläget befinner sig boendeutgiftskvoten i det lägre spannet av det historiska genomsnittet. Givet att boendeutgiftskvoten antas fungera som en indikator för om bostadsmarknaden drivs av spekulation eller inte, antyder detta resultat att dagens prisnivåer är motiverade av fundamentala faktorer. Resultaten behandlar bara de nuvarande förutsättningarna och säger inte i vilken utsträckning prisnivån kan reagera på en förändring av underliggande fundamenta.sv
dc.identifier.coursecodeTEKX04sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/300234
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesTEKX04-19-19sv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.titleDen svenska bostadsmarknaden - En studie av boendekostnadernas utveckling 1952 till 2017sv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
TEKX04-19-19.pdf
Storlek:
895.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: