Why e-commerce firms outsource consumer credits from a transaction cost and resource-based perspective

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Kron, David
Nydén, Victor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industriell teknik och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material