Why e-commerce firms outsource consumer credits from a transaction cost and resource-based perspective

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Management and economics of innovation (MPMEI), MSc
Publicerad
2017
Författare
Kron, David
Nydén, Victor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index