Onlinespel skapat med fokus på social interaktion

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Axelsson, Marcus
Fihlman, Jakob
Ivarsson, Samuel
Nilsson, Elin
Setterström, Jesper
Samimian Tehrani, Tina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektets syfte var att skapa ett digitalt spel som uppmuntrar till samarbete mellan spelarna. Spelet är framtaget för att spela i lag om fyra där nyckeln för att lyckas är tätt samarbete. Metoden som använts i detta projekt är uppdelad i tre större block, förstudie, designprocess och utvecklingsprocess. Under förstudien studerades ämnena samarbetsteori, verktyg, speldesign och spelmönster. Därefter startade den iterativa designprocessen där olika spelidéer diskuterades. Till sist startade utvecklingsprocessen där utvecklandet av slutpordukten startade. För att implementera samarbete i ett spel visade det sig vara effektivt att noggrant studera ämnet samarbete och de olika spelmönster som finns för att främja det. Resultatet visade ett fungerande datorspel med inslag av samarbetsmoment såsom ömsesidigt beroende samt asymmetri. Det var även bekräftat att projektets syfte blev uppnått med hjälp av användartester som utfördes på elever i åldrar tio till elva. Utöver det som har skapats finns det ytterligare element som kan främja samarbete i datorspel.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
samarbete , speldesign , spel , barn
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index