A FEM model for simulating reflection of sound by a car compartment's windscreen and lateral front windows

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Guevara Flores, Edmundo
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Akustik, Acoustics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material