Prefabhus, Modulent AB, hustyp Dalby, sektion genom hela huset

Typ
Program
Publicerad
1989
Författare
Modellbyggare
Alvez, Leila
Harmsen, Christina
Klang, Anne-Marie
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1989-03C
Samling