Hur återvunnet material får värde på nytt

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2014
Författare
Posay, Ajjar
Elioneri, Angelica
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Hållbar utveckling, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Annan teknik, Production, Sustainable Development, Innovation & Entrepreneurship, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material