Hur återvunnet material får värde på nytt

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Design och produktutveckling 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Posay, Ajjar
Elioneri, Angelica
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index