De två stråken

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Elfström, Jakob
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Planområdet för uppgiften är området söder om hållplats Eketrägatan som sträcker sig ner till Kyrkbytorget. Här finns möjlighet för ny bebyggelse i form av bostäder, kontor och service och närheten till Hjalmar Brantingsgatan ger stor potential att koppla samman området med intilliggande stadsdelar. Volvo håller till i området med planer på att expandera och främjas därför av nya stadskvarter för boende och arbete.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index