Produktivitetsförbättring för förpackningsflöden på Swedish Match Industries AB

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2024
Författare
Nilsson, Andreas
Kyrk Dahlgren, Martinus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Swedish Match är ett svenskt tillverkningsföretag som verkar inom tre affärsområden: snus, tändare och tändprodukter. Denna rapport undersöker produktionen av braständare i Tidaholm med fokusering på tre förpackningslinjer som i nuläget har problem kring produktivitet. Linjerna som undersöks är cylinder-, box- och XXL-linjen. Studiens syfte har därmed varit att identifiera och analysera kapacitetsförluster för de tre förpackningslinjerna samt presentera förslag för att uppnå ökad produktivitet. Genomförandet av studien har skett genom en beskrivning samt analysering av nuläget för att sedan presentera lösningsförslag. Metoderna som har använts för att nå detta syfte är observationer, intervjuer, intern data, arbetsmätningar och litteraturstudier. Inom nulägesbeskrivningen och analysen beskrivs packlinjerna samt tillhörande begränsningar. Analysen från nulägesbeskrivningen slutförs i en sammanställning av fem kapacitetsbegränsningar för de tre förpackningslinjerna. Här presenteras att linjernas flaskhals samt en variation i processtid finns i påfyllningssteget för förpackningarna. Det presenteras även att det inte finns standardiserade arbetssätt. Ytterligare beskrivs bristen på störningshantering och uppföljning som en av de primära kapacitetsbegränsningarna. Slutligen presenteras långa planerade driftstopp som en anledning till de kapacitetsproblem som finns idag. Studien presenterar fyra lösningsförslag för att öka produktiviteten och lösa kapacitetsbegränsningarna. Det första presenterade lösningsförslaget är införande av standardiserat arbetssätt. Andra lösningsförslaget utgår i hantering av störningar genom insamling av störningsdata samt påbörja störningsuppföljning. Lösningsförslag kring hanteringen av variation inom påfyllare presenteras med förslag på införskaffande av en buffer. Slutligen presenteras lösningsförslaget att automatisera större delar av förpackningslinjerna från det primära manuella arbete som finns idag för att säkerställa minskad variation och planerade stopp.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
kapacitet , produktivitet , produktionsledning , prestationsmätning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index