Morgondagens terminaltraktorer - med avseende på alternativa drivmedel och emissioner av växthusgaser

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2012
Författare
Nilsson, Jacob
Martinsson, Mikael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Mänskligheten står i behov av att minska sina utsläpp av växthusgaser. Då operationsområdet för en terminaltraktor är begränsat till hamnen skulle det gå att relativt enkelt bygga upp en infrastruktur för att driva dessa med hjälp av alternativa drivmedel. Dock finns det väldigt lite vetenskapligt material kring ämnet alternativa drivmedel i terminaltraktorer. Syftet med denna rapport är att utreda vilket/vilka drivmedel som kommer att driva svenska hamnars terminaltraktorer fram till 2020 samt att finna en lämplig kandidat att ersätta dieseln som dominerar idag. Därutöver har rapporten identifierat olika faktorer som är viktiga för att hamnarna ska ta till sig ett nytt drivmedel. I den här studien har tre olika hamnar samt en motortillverkare har intervjuats. Studien har funnit att samtliga intervjuade bedömer att diesel kommer att vara det dominerande bränslet för terminaltraktorer fram till 2020. Intervjuerna har kompletterats med en beräkning av utsläpp av växthusgaser vid DME- respektive eldrift. Resultatet är att studien har identifierat eldrift som den mest lämpliga kandidaten att ersätta dieseln. Faktorer som talar för el är bland annat låga utsläpp av växthusgaser i ett ”well-to-wheel”-perspektiv, god tillgänglighet samt att eldrivna terminaltraktorer redan idag finns tillgängliga på marknaden. Studien har dessutom identifierat dragstyrka, storlek på fordonen samt flexibilitet som områden där ett nytt drivmedel måste leverera för att kunna tillfredsställa hamnarna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Transportteknik och logistik , Transport , Transport Systems and Logistics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index