Utveckling av packstation för orderhantering - Med avseende att förbättra arbetsförhållandena för packningsarbetare och att effektivisera arbetet vid lagerhantering

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Lindqvist, Lisa
Edvardsson Ceder, Sam
Sandström, Anton
Belzons, Oskar
Lillo, Oskar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Mechanical Engineering , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index