Automated flow loop simulations

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Andersson, David
Gustafsson, Marcus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi, Hållbar utveckling, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Teknisk mekanik, Energy, Sustainable Development, Innovation & Entrepreneurship, Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material