Product launch marketing strategy

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Andersson, Tommy
Edmundsson, Ola
Eksell, Anton
Genchel, Niklas
Gustavsson, Pär
Rempe, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index