Virtual testing of micro-heterogeneous composites for constructing macroscale yield surfaces

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Asadi, Saeed
Esmaeili, Ali
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fastkroppsmekanik , Materialvetenskap , Solid mechanics , Materials Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index