Undersökning av samband mellan MCV och geotekniska parametrar. Analys utifrån fält- och laboratorieförsök på finkornig jord

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2007
Författare
Fredriksson, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index