Undersökning av samt konceptframtagning för källsortering i parkmiljö

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Design och produktutveckling 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2018
Författare
Hammarlund, Gabriella
Snedsböl, Hanne
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index