Loft

Typ
Program
Publicerad
1957
Författare
Modellbyggare
Häggström, Patrik
Johansson, Jan
Kvetan-Bandi, Josef
Thenow, Jan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Loft av den här typen är typiska för dalarna i Østlandet. Loftet var gårdsanläggningens ståtligaste hus, bondens skattkammare. I bottenvåningen förvarades mat och i övervåningen gårdens textilier. Där fanns också sängen för gäster eller sommartid för gårdens unga flickor. Loftet är byggt med en timrad kärna och svalgångar med väggar i stavkonstruktion med svarvade hörnstolpar och ornamenterade bräder. Bruket att ställa loftet på stolpar, för att hålla boden torr och fri från råttor, blev vanligt på 1700-talet. Tidigare var också den nedre svalen öppen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Nordsporan, Norge
Nordsporan, Norway
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1957-04
Samling