Omställbara system med repeterbarhet

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Gerremo, Erik
Klemedtsson, Vidar
Lövgren, John
Palmqvist, Amanda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material