Deep learning uncertainties for monocular 3D object detection

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Publicerad
2019
Författare
Almér, Oscar
Andersson, Emil
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index