Tunna textilarmerade betongplattor: Provmetod för belastning i planet

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Delibasic, Almin
Hayatleh, Raia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material