Utveckling av ett automatiserat kameraövervakningssystem

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
DAVIDSSON, MATTIAS
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Privatpersoner väljer idag ofta att installera säkerhetssystem i hemmet och inte sällan gäller det någon typ av kameraövervakning. Dessa system och lösningar kan vara mycket avancerade och ibland onödigt komplexa att handhava och administrera. Därför köper privatpersoner ofta in detta som en tjänst ifrån något bolag i branschen, inte sällan ett så kallat SaaS bolag 1. Detta innebär att mjukvaran och dess hantering utförs centraliserat på företaget av utbildad personal. Folk är idag mycket medvetna om och benägna att värna om sin digitala integritet. Med den snabba utvecklingen vi har inom området idag krävs möjligheten att kunna nyttja liknande system utan att behöva oroa sig över hur ens personliga data hanteras, används eller till och med riskeras. Studien undersöker möjligheten att konstruera ett lokalt integritetsskyddande kameraövervakningssystem men även på möjligheterna att underlätta handhavandet av systemen genom att automatisera delar av systemet via en närvarokontroll. Denna rapport beskriver hur implementeringen av ett sådant system kan underlätta användningen av kameraövervakning. Systemet aktiveras vid närvaro av handhållna enheter såsom mobiltelefoner inom hemmets WiFi nätverk. Detta startar automatiskt en återuppspelning av potentiella larminspelningar på en TV. Resultatet är ett användarvänligt fullt fungerande kameraövervakningssystem. Tester utfördes för att säkerställa att en Raspberry klarar av att strömma övervakningsvideo på ett effektivt sätt. Testerna tydde på att hårdvaran i sig bör klara av att strömma mer än en kamera samtidigt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
SaaS , Software as a Service , benämning på företag som levererar fjärrmjukvara
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index