Utveckling av ett hjälpmedelskoncept som underlättar självkatetrisering för män

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Ivarsson, Alma
Simonsson, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Produktion , Other Engineering and Technologies , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index