Fuktanalys av KL-trä Där luftspalter integrerats i tvärskikten

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Nilsson, Rebecka
Nilsson, Tove
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bygg- och fastighetssektorn står idag för en stor del av de nationella utsläppen av växthusgaser. För att minska andelen utsläpp krävs det en omställning till att bygga i mer hållbara material. Sett till statistik från de senaste 20 åren har det skett en ökning av att bygga konstruktioner i trä. I kombination med att befolkningstillväxten ökar och den uppåtgående trenden av att bygga fler träkonstruktioner, kommer efterfrågan av råmaterialet att öka. Därav kan ett behov uppstå av att optimera råvaruanvändningen för att bibehålla en välmående skog. Flera forskare letar efter nya byggnadsmaterial och lätta strukturella väggpaneler för att möjliggöra mer effektiva träbyggnader. En möjlighet att utnyttja den fulla potentialen av korslimmat trä som konstruktionsmaterial kan därför vara att införa luftspalter i panelen. Luft och trä har olika ånggenomsläpplighetsegenskaper vilket medför att den hygrotermiska prestandan kan komma att förändras genom att införa luftspalter i en konstruktion. Genom att designa och tillverka egna paneler med integrerade luftspalter med olika dimensioner och placeringar har ånggenomsläppligheten samt fuktsäkerheten analyserats. Resultatet visade att ånggenomsläppligheten för de egentillverkade panelerna med luftspalter ökade marginellt jämfört med om panelen endast var bestående av korslimmat trä. Vidare konstaterades att fuktsäkerheten för de egentillverkade panelerna inte försämrades genom att integrera luftspalter i tvärskikten. Efter att ha analyserat resultatet går det att konstatera att det finns många anledningar till att välja paneler med integrerade luftspalter istället för paneler endast bestående av korslimmat trä. Fördelarna med att välja paneler med integrerade luftspalter som presenterats i detta arbete är att det blir mer kostnadseffektivt samt att råvaruuttaget minskar vilket i slutändan kan resultera i en mer välmående skog.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Korslimmat trä, byggbranschen, växthusgaser, råvaruoptimering, luftspalter, ånggenomsläpplighet, fuktsäkerhet
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index