Flexibel barnstol - Produktutveckling av en flexibel och säker barnstol

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Arvidsson, Sara
Broo, Louise
Dellborg, Erik
Johansson, Anna
Roginski, Clara
Sedlacek, Mikael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Övrig annan teknik , Production , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index