Design and simulation of active and semi-active cab suspensions with focus to improve ride comfort of a heavy truck

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Applied mechanics (MPAME), MSc
Publicerad
2015
Författare
Ekberg, Christine
Hansson, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Teknisk mekanik , Farkostteknik , Transport , Applied Mechanics , Vehicle Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index