Skapandet av Moderately Accurate Human Space Golf Simulator

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Software Engineering (300 hp)
Publicerad
2017
Författare
Brasjö, Christoffer
Kenne, Nils
Lindevall, Jenny
Persson, Isak
Rasku, Kevin
Östebo Savén, Axel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Fysikaliska fenomen används flitigt i spel för att skapa realism och höja underhållningsvärdet. Det är dock inte lika vanligt att de spelar en central roll i spelens gameplay. I detta projektarbete har en spelprototyp skapats samt en undersökning av fysikaliska fenomen i redan existerande spel genomförts. Detta har gjorts med syftet att undersöka implementations- och designmöjligheter för fysikaliska fenomen i spel samt att skapa en dokumentation av fysikaliska fenomen i spel. För att uppnå projektets syfte har spelprototypen Moderately Accurate Human Space Golf Simulator utvecklats och fysikaliska fenomen inom relativitetsfysik, optik, mekanik, magnetism och hållfasthetslära undersökts i de spel presenterade i rapporten. Spelprototypens gameplay går ut på att navigera en avatar i tyngdlöst tillstånd genom olika nivåer, där de olika fysikaliska fenomenen introduceras allt eftersom spelaren avancerar i spelet. Samtliga försök att implementera fenomenen har lyckats men i vissa fall har problem uppstått vid design av nivåer och därmed påverkat gameplay negativt. Resultatet av spelundersökningen är en dokumentation av fysikaliska fenomenen kopplade till de spel som undersökts samt hur de fysikaliska fenomenen har implementerats.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Data- och informationsvetenskap , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index