One of the Kind: Utveckling av en paraplyorganisation

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Alveborg, Rebecka
Adolfsson, Ebba
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
One of the Kind - utveckling av en paraplyorganisation är författad av Ebba Adolfsson och Rebecka Alveborg på institutionen för Industri och Materialvetenskap på Chalmers Universitet. One of the Kind - utveckling av en paraplyorganisation är ett examensarbete som utförts i samarbete med Balsgård Foodtech. Projektets syfte var att utveckla verksamheten kring en organisation - One of the Kind - vars mål är att etablera småskaliga dryckesproducenter på den stora marknaden, och därmed föra dessa närmre sina slutkonsumenter. För att kunna basera utvecklingen på välgrundade beslut utfördes makro-, mikro-, intressent- och produktportföljsanalyser, där metoder såsom KJ-analys, intervjuer och enkätundersökningar applicerades. Detta mynnade ut till mål och förutsättningar som utgjorde ramverket för organisationens funktioner. Vidare utfördes en konceptframtagningsfas som lade grunden för hur organisationens verksamhet bör se ut. Detta resulterade i ett marknadserbjudande presenterat genom metoden The Seven P’s, där One of the Kinds nyckelaktiviteter, identitet och processer beskrivs. Vid vidareutveckling rekommenderas analys av organisationens ekonomiska system. Vid expansion av organisationens produktlinje rekommenderas marknads-och intressentanalys i linje med detta projekts metodik.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
enterprise development, beverages, small scale producers, non-alcoholic
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index