Remediation of Excess Water from Contaminated Sites. A Multi-Criteria Decision Analysis for Choosing Remediation Method

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Infrastructure and environmental engineering (MPIEE), MSc
Publicerad
2015
Författare
Olofsson, Ingrid
Biscevic, Azur
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index