Design och innovation för el/informationstillförsel i hygienkänsliga operationssalar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Johansson, Ann-Therese
Skoog, Elin
Ståhl, Elin
Watsfeldt, Mikaela
Wendt, Lisa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Other Engineering and Technologies , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index