Kartläggning av källor till organiska föroreningar i avloppsvatten från svenska hushåll

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Kemiteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Nordgren, Anna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Vattenteknik , Building Futures , Basic Sciences , Sustainable Development , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index