CSR och affärsnytta i ett småföretag - En studie på ACG Nyström AB, Borås

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2013
Författare
Dang, Jenny
Ohls, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industriell organisation, administration och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material