Tågstationens betydelse för utvecklingen av landsbygd och mindre orter

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Callstam Larsson, Emma
Ivarsson, Linnea
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Examensarbetet handlar om tågstationens betydelse för ett samhälle och hur människors resande på landsbygden kan förändras. Vad finns det för möjligheter när en ny tågstation införs och hur kan tåget påverka samhällets hållbara mobilitet? Går det att planera en ny tågstation i ett samhälle där stora delar av befolkningen bor på landsbygden? Examensarbetet syftar till att belysa de möjligheter och utmaningar som finns gällande hållbart resande på landsbygden samt uppmärksamma tågstationens utveckling för mindre tätorter och dess omkringliggande landsbygd. Examensarbetet baseras på en kvalitativ fallstudie av tre samhällen: Brålanda, Vårgårda och Gantofta. Utifrån de tre valda samhällena har en jämförelse gjorts för att kunna ge förslag till förbättringar, nya idéer samt inspiration för att skapa ett attraktivt stationssamhälle. En viktig utgångspunkt har varit forskningsöversikten och nulägesbeskrivningen ”Hållbar mobilitet på landsbygder”. För att stärka materialet har andra forskningsstudier/ rapporter samt intervjuer använts. Med hjälp av materialet har en innehållsrik analys gjorts. Resultatet visar att det finns flera olika faktorer som väger in vid planering av en tågstation. Varje tågstation är unik och behöver en noggrann planering utifrån deras förutsättningar och behov. För att få flera invånare att åka kollektivt behövs både en satsning på infrastrukturen göras samt bryta beteendemönster hos människor. Det är även viktigt att planera området runt omkring stationen. Det ska finnas goda möjligheter att ta sig till stationen med gång eller cykel men det ska även finnas utrymme för parkeringar och service. Sammanfattningsvis visar studien på att tåget måste få en större roll i samhället och att det skapar ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Det finns goda möjligheter för Brålanda att bli ett attraktivt stationssamhälle, men det krävs vissa förbättringsåtgärder från kommunen. Med ett aktivt arbete kring stationen och samhället kan Brålanda få stor potential till att växa som stad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Tågstation, hållbart resande, tillgänglighet, landsbygd , Brålanda, Vårgårda, Gantofta
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index