Swedish Grace Revival Situationsplan

Typ
Program
Publicerad
2018
Författare
Modellbyggare
Ranch, Johan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Projektet “Swedish Grace Revival” handlar om hur man kan gestalta bostadshus genom arkitekturhistoria, feminism och hbtq-teorier. Genom en analys av den nyklassicistiska stilen “Swedish Grace” skapades ett nytt stilideal, moderniserad till en ny stil. Detta kan ses i kvarterets helhet (se detaljmodell 2022-16A) som är en nytolkning av Albert Lilienbergs trädgårdsideal. I detaljmodellen kan tolkningen ses via de reliefer, som följer queerteorin “Cross Cladding” av Katarina Bonnevier. Här syns påklädda till synes kvinnoklädda gestalter på piano-nobile våningen, medan på bottenvåningen syns nakna mansklädda gestalter, tittandes upp mot kvinnogestalterna. Allt i en form av drag-arkitektur. Det vill säga en omtolkning på dåtidens ornamentstil.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
feminism , hbtq , cross cladding , Bonnevier , Lyco , trans , drag , dragqueen
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Johan Ranch
Geografisk plats
Göteborg, Johanneberg
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
2018
Modelltyp
Översikt
Skala
1:200
Teknik / material
Trä, Plywood, kartong, aristo, papper, skalpell, skisspapper
Index
2022-16B