Korsvirkestimra

Typ
Program
Publicerad
1985
Författare
Modellbyggare
Erlandsson, Helena
Gianello, Loris
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
I korsvirkeshuset är väggstommen, timran, en ramkonstruktion av timmer där mellanrummen fylls ut med tegel eller ett galler av grenar med lerklining på ut- och insidan. Taklasten tas upp av lejden som ligger överst i väggen och vilar på stående timmerstycken, ständare. Dessa för ner lasten till ett fotträ som vilar direkt på grunden. Mellan ständarna är infogat liggande och stående virken till ett fackverk som inte är bärande men håller samman konstruktionen. I hörnen förstyvas timran av snedställda virken, snedsträvor. Knutpunkternas sammanfogningar med tappningar och bladningar är avgörande för timrans funktion. Timran är elastisk och knutpunkterna blir utsatta för stora påfrestningar. På grund av deras placering i väggen blir de också känsliga för röta och insektsangrepp. Knutpunkternas tekniska och hantverksmässiga utförande blir därför av största vikt. Se modell 61.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:2
Teknik / material
Index
1985-02
Samling