Undersökning av energianvändning i badhus: Optimering av luft- och vattenbehandling

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Andersson, Sebastian
Sjölund, Alexander
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Huvudsyftet med badanläggningar är att besökare ska kunna besöka anläggningen och bada, träna, tävla eller lära sig simma. Det är en samhällstillgång som stödjer den sociala aspekten i hållbarutveckling. Ur ett energiförbrukningsperspektiv är badhus verksamheter den tyngst belastade i Sverige. Det är dyrt och energikrävande att driva ett badhus så att det uppfyller hygienkrav och är behagligt för besökare att vistas. Rapporten kartlägger energiåtgången där ventilationen har stor påverkan på den totala energianvändningen med sina höga luftflöden med varm- och fuktigluft. Energiåtgången för ventilationsbehovet kommer alltid vara hög men med hjälp av fältbesök och dialoger med experter så har slutsatsen blivit att bästa sättet att energioptimera badhus är att utveckla ventilationssystemet. Ventilationen och vattenrening systemet samspelar, och för att minimera ventilationsflödet behöver badvattenkvalitén innehålla låga halter kloraminer för att det inte ska vara en hälsorisk för människan. Andra optimeringar för att minska energianvändningen är att placera badhus bredvid ishallar samt använda sig av solceller på taken och se till att man återvinna all energi innanför klimatskalet
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Installationsteknik, Värmeåtervinning, Energioptimering, Badhus, Trikloraminer, Pumpeffekt, Uteluftsflöde
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index