Hur kan fysisk utomhusaktivitet och socialisering främjas för äldre?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Eriksson, Carolina
Winberg, Martina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
En användarstudie har genomförts i syfte att undersöka hur hälsa, fysisk utomhusaktivitet och socialisering kan underlättas och förenklas för äldre. Med stöd från samverkansplattformen AllAgeHub har en designlösning tagits fram där målgruppens behov och krav varit i fokus. Med hjälp av en användarstudie och designprocessen har målgruppens behov och krav identifierats. En förstudie inledde arbetet där det bland annat ingick intervjuer och fokusgrupper samt en analys av befintliga lösningar. Resultatet av förstudien blev en KJ analys och en funktionsanalys som senare ledde arbetet vidare in till idégenereringen. Problemanalysen visade på att brist på motivation eller intresse, ensamhet, kroppsliga hinder, väder, lathet och tillgänglighet kan vara olika hinder hos äldre för att vara mer aktiva. Återkopplingen från målgruppen och AllAgeHub ledde fram till ett slutgiltigt koncept. Slutkonceptet är en digital tipspromenad vid namn StigUt som är en applikation som laddas ner till användarens smartphone. Tipspromenaden kan anpassas efter användarens önskemål och krav genom att användaren väljer frågor och i vilket område de ska placeras. StigUt är lättillgängligt, främjar gemenskap samt motiverar till fysisk aktivitet utomhus.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fysisk utomhusaktivitet, äldre, hälsoförebyggande, socialisering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index