Hur arbetar rederier för att motverka posttraumatiskt stressyndrom efter traumatiska händelser ombord

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2023
Författare
Rapp Meuller, Axel
Qvarnström, Casper
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Den moderna sjöfarten är en riskfylld bransch där brand, kollision eller attacker kan inträffa. Traumatiska händelser som dessa kan leda till utveckling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), och besättningen riskerar därav att utveckla PTSD på grund av händelser som kan ske inom yrket. Räddningstjänstens arbete innebär att deras personal ofta utsätts för händelser som kan orsaka PTSD, och efter en incident med fartyget Scandinavian Star där räddningstjänsten var med under livräddningsinsatsen startades en organisation med syfte att hantera denna problematik. Denna rapport är en fallstudie som undersöker hur ett rederi arbetar för att motverka PTSD. Intervjuer utfördes med ett svenskt rederi och med räddningstjänsten i syfte att skapa en uppfattning om hur de olika organisationerna arbetar med denna problematik, samt ifall räddningstjänstens lärdomar är något som sjöfarten kan dra nytta av. Resultatet visar att rederiet idag har procedurer där man tar hänsyn till mental hälsa, men dock finns inga specifika procedurer för PTSD. Undersökningen visar även på att en implementering av räddningstjänstens metoder både är möjlig och lämplig att utföra inom sjöfarten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
PTSD , posttraumatiskt , stressyndrom , mental hälsa , psykisk hälsa , sjöfart , traumatiska händelser , räddningstjänsten
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index