Successiv kalkylering i tidigt skede

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2019
Författare
AL-DEBIS, NABRAS
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Inom byggprocessen genomför man olika kalkyler som grundar sig i modeller och handlingar som utarbetas under olika faser utav en rad olika discipliner. Parallellt med projekteringsfasen upprättar en anbudsingenjör succesivt kalkyler. Detta sätt man arbetar på i det företaget som undersöktes kan innebära att funderingar och frågor uppkommer hos både projekteringsgruppen och anbudsingenjören. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur kalkylprocessen samverkar med projekteringsprocessen. En litteraturstudie genomfördes för att ligga till grund för de kvalitativa intervjuer och observationer som genomfördes för att utreda studiens frågeställningar. Det var ett bostadsprojekt som följdes och som under utförandet av arbetet befann sig i sitt projekteringsskede. Resultatet visade att man i tidiga skeden på företaget genomför tre olika kalkyler vid tre olika faser i byggprocessen. I första fasen användes nyckeltal för att sedan övergå till att man kalkylerar succesivt. Samverkan mellan processerna sker framförallt genom att projektörerna gör iordning handlingar som skall användas vid kalkylering av en anbudingenjör. Vissa personer som intervjuades efterfrågade en förbättring i samverkan mellan kalkyler och projekteringsprocesserna medan andra inte såg nyttan av den. En slutsats är att kalkylprocessen behöver bli mer identifierad och bör integreras i projekteringsprocessen istället för att vara en osammanhängande parallell process till projekteringen. Man behöver även tillämpa NCC Projektstudion på rätt sätt så att man finner rätt förutsättningar för att delta i den.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index