Demonstrationsrigg för Systemutvecklingsverktyget QMAX

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Runesson, Oskar
Gourieh, Richard
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Konsultföretaget ADDQ äger rättigheterna till en mjukvaruprodukt vid namn QMAX. QMAX är en mjukvara skapad för att underlätta vid R&D-projekt, där man har möjlighet att på ett enkelt sätt samla sensorvärden, styra elmotorer och skapa grafer för dessa. För att få fart på försäljningen på QMAX har ADDQ beslutat att ett demonstrerings-system skall konstrueras. Demonstrationssystemet skall bestå av en automatiserad elvisp som kan visas upp på möten med framtida kunder och potentiellt öka chanserna för köp. Tidigare har National Instruments CompactRIO eller PXI System använts som hårdvaruinterface mot de system som utvecklats. Ett sådant hårdvaru-interface kostar mellan 50- och 100 000 SEK. Rapporten beskriver ett projekt för att se på möjligheterna att implementera ett billigare alternativ som ersätter CompactRIO systemet för att sköta sensoravläsning och motorstyrning av ett demonstrationssystem. Det utvecklade systemet använder sig istället av en Arduino Due som hårdvaruinterface för QMAX. Genom användandet av en flexsensor kan systemet göra enklare viskositetsmätningar på vätskan i systemet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
QMAX , Arduino , CompactRIO
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index