Barriers to efficient water distribution - A case study of the water distribution system of Distrito 8, Cochabamba, Bolivia

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Industrial ecology (MPTSE), MSc
Publicerad
2014
Författare
Södersten, Carl-Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Vattenteknik , Building Futures , Basic Sciences , Sustainable Development , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index