Bärbart säkerhetssystem

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Mohamed, Zekeriye
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Den tekniska utvecklingen har haft ett stort fokus i bärbara enheter under det senaste decenniet. Utvecklingen av de bärbara enheterna är en reflektion av teknikindustrin och denna teknologi skulle kunna utnyttjas för sjukvård för sjuka och äldre människor. Detta projekt som utförts som ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola har haft som syfte att undersöka hur man kan detektera fall för att därefter med begränsade resurser konstruera ett välfungerande bärbart säkerhetssystem som fokuserar på att övervaka användarens vitala parametrar och larma vårdgivaren vid fall. Trots en del hinder och svårigheter på vägen genomfördes arbetet och resulterade i ett bärbart säkerhetssystem bestående av två processer: En falldetekteringsprocess där en accelerometer används tillsammans med Arduino för att detektera fall och kontakta vårdgivaren då användaren ramlar. En process som fokuserar på att övervaka bärarens vitala tecken och rutinmässigt meddela vårdgivaren med bärarens vitala tecken. Detta arbete avgränsades till att endast övervaka användarens temperatur och puls, men skulle även kunna inkludera andra vitala parametrar med rätt resurser och därefter användas i ett smartare säkerhetssystem.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index